– Одборот на директори на Европската инвестициска банка одобри кредит во износ од 500 милиони евра за „Автопати на ФБиХ”, што ќе се користи за изградба на дел од автопатот низ Херцеговина, рече Терзиќ.