ТЕМЕ – претскажува добивка

ВРАТЕН ПРШЛЕН – непозната личност ќе ви донесе подарок

ГРЛО – ќе добиете лоша вест

ЧЕЛОТО МЕЃУ ОЧИТЕ – ќе одите на пат

ДЕСНО УВО (или ако ви засвири) – ќе чуете добра вест, ЛЕВО УВО – спротивното 

ДЕСНО ОКО – што ќе помислите во тој момент ќе ви се оствари

ЛЕВО ОКО – ќе добиете лоши вести

НОС – ќе доживеете неочекувано признание, а ако ве зачеша ќе се налутите некому

ДВЕТЕ УСНИ – ќе се бакнувате со некого

ДЕСНОТО КОЛЕНО – ќе ви се зголеми богатството

ЛЕВОТО КОЛЕНО – ќе ве снајде некоја неволја