Како да откриете каква боја ќе има најмалиот член во семејството, уште пред истиот да се роди?

Што се случува кога зеленоока дама и маж со кафеави очи, имаат бебе? Каква е можноста детето да биде со кафеави, зелени или пак, сини очи?

Споре специјалистите за генетика, бебето има определа шанса да има една или друга боја на очите, според тоа со каква боја на очите се карактеризираат родителите. Според експертите на пример, не постои шанса при двајца родители со сини очи да се родите дете со кафеава боја на очите.

Во продолжение откријте каква може да биде бојата на очите на вашето дете, според тоа каква боја на очи имаат неговите родители: