На Римјаните можеме да им се заблагодариме на комплексниот календарски систем.

Во суштина, февруари има 28 дена, бидејќи Римјаните ги користеле лунарните циклуси за месеците, наместо сончевите. Суеверието и политиката, исто така, одиграа голема улога во создавањето на месеците. За повеќе информации, погледнете го следното видео.