Во првите девет месеци од годинава бројот на туристите е намален за 60,4 отсто. Земјава ја посетиле 83,8 отсто помалку странски гости во однос на периодот јануари ‒ септември 2019, а пад има и кај домашните туристи за 20,7 проценти.

Според Државниот завод за статистика, бројот на ноќевањата во истиот споредбен период е намален за 46,3 отсто – кај домашните туристи за 14,1, а кај странските за 84 проценти.

Бројот на туристите во септември 2020 година бил 44 313 што е намалаување во однос на септември 2019 година за 63,9 отсто, додека бројот на ноќевањата изнесувал 117 118 што е пад за 57,5 проценти. Сепак, бројот на домашните туристи е зголемен за 33,7 отсто, но бројот на странските гости е намален за 92,3 проценти. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во септември 2020 година во однос на септември 2019 е зголемен за 26 отсто, а бројот на ноќевањата на странските туристи е намален за 90,9 проценти.