: -Јас би сакал да се оженам за вашата ќерка, дали ќе ми дозволите? Таткото: Јас се согласувам, ама ја праша ли мајка и? Идниот зет: Па, ја прашав, ама повеќе ми се допаѓа ќерка ви.