Во рамките на остварувањето на своите законски овластувања и одговорности, Народниот правобранител на Косово објави Извештај со препораки за употреба на наркотици од страна на децата. Народниот правобранител, по разгледувањето на законодавството, меѓународните инструменти и информации добиени од разни институции и невладини организации и расположливите податоци, проценува дека употребата на наркотици од страна на децата е загрижувачка појава, додавајќи го фактот дека старосната граница на корисниците значително се намалила, па дрогата успеала да допре и до деца на 10 годишна возраст.

Исто така, во овој извештај, Народниот правобранител констатира дека постои недостаток на специјализирани центри за третман на млади кои се корисници на дроги и недостаток на соодветни програми за превенција, како и недостаток на услуги за лекување на корисниците.

Народниот правобранител констатира дека недостига стручен кадар во Центрите за социјална работа кои се занимаваат со случаи на деца кои се корисници на дрога.Извештајот дава конкретни и специфични препораки во врска со постапките што треба да ги преземат Министерството за здравство, косовската полиција, Министерството за труд и социјална заштита, Министерството за образование, наука и технологија, косовскиот судски совет и косовското обвинителство, со цел да се подобри сегашната состојба.

извор: Makfax