Даночните шалтери на УЈП и денеска ќе бидат отворени за граѓаните од 8 до 14 часот. Граѓаните имаат обврска до крајот на годината да се регистрираат во системот е-персонален данок, со цел УЈП да може да им ја достави пополнетата годишна даночна пријава на увид.

Обврска за регистрација има секое физичко лице кое во текот на 2018 година остварило приходи по кој било основ (плата, регрес за годишен одмор, приходи од закуп, од добивки од игри на среќа, од странство и други приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход) заради прием на пополнетата Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП) од УЈП како и заради потврдување или коригирање на податоците за приходите и платениот данок.

Од 1 јануари 2019 година УЈП ќе изготвува пополнета Годишна даночна пријава за сите граѓани.

извор: Makfax