Дали некогаш сте се запрашале што значат оние броеви на кредитните карички? На прв поглед делуваат како случајно изберена низа од десетина цифри, но сепак не е така едноставно. Тие цифри откриваат малку повеќе отколку што се чини на прв поглед.

Секој број игра важна улога во идентификацијата на провајдерот на картичката, банката или информацијата на сметката, што овозможува безбедносна проверка.

Бројот на секоја кредитна картична има единсвено значење.

Првата цифра го означува бројот на провајдерот, т.е. компанијата која на корисникот му ја издала картичката. Кај „Виза” тоа е бројот 4, а кај „Мастеркард” е 5.

Следните шест цифри во низата, освен последната се донесуваат на единствениот број на тековната сметка на корисникот.

Последната цифра е „контролен број”. Се користи за да се провери валидноста на бројот на кредитната картичка, објаснуваат експертите.

Разлики во видот на картички.

„Американ експрес” припаѓа во категоријата патувањаи броевите на кредитните картички кои ги издава поченуваат со цифрата 3. „Виза” или „Мастеркард” припаѓаат на доменот банкарство и финансиска индустрија, па првата цифра во бројот на картичката треба да биде 4 или 5.

Америкен

Америкен ги користи првите две бројки за идентификација. Тоа значи дека за овој вид картичка првата бројка секогаш е 34 или 37. Третиот и четвртиот број го означуваат типот на картичка и валутата која се користи. Следните шест броеви го претставуваат борјот на вашата смета, додека броевите од 12 до 14 го означуваат бројот на картичката. Последниот број е резервиран за проверка и тој е поставен случајно за да се заштити од грешки и измами.

Виза

Виза картичките користат слични методи, иако има разлика.

Првиот број на Виза картичките е 4, а следните шест бројки се поврзани со банката. Од седниот број до 12 или од 7 до 15, се оние кои го претставуваат бројот на сметакта, додека броевите од 13 до 16 се за проверка.

Мастеркард

Кај Мастер картичките првиот број секогаш е 5. Вториот и третиот, вториот и четвртиот, или вториот и петтиот го претставуваат бројот на банката. Потоа, секој број до бројот 15 го претставува бројот на сметаката, додека последниот, 16 служни за проверка.