Тоа досега е најголемата непрофитна донација, а ќе биде наменета за Американците со цел колку што е можно подобро да се адаптираат на промените на пазарот. Тоа покажува дека едната од најбогатите компании на светот признава дека носи дел од одговорноста за рапидниот развој на технологијата што радикално ја менува индустријата и ги елиминира работните места во САД и секаде во светот.