На час по македонски учителката му се обраќа на еден од учениците: – Јас нема да дојдам, ти нема да дојдеш, тие нема да дојдат…! Што значи тоа? – Тоа значи дека никој нема да дојде!