Ниту германските инвеститори не останаа незагрижени, бидејќи Каталонија за Германија е земјоделски најзначајната шпанска покраина. Ситуацијата во Шпанија ги загрижува германските фирми, потврди Холгер Бингман, претседателот на Сојузното германско здружение за трговија на големо, надворешна трговија и услуги (БГА).