Герила акција во центарот на Скопје. Поставен е затвор во кој затвореник е играчка зајче со број 002, како и сите други затвореници за судии и јавни обвинители, тепање студенти, судења на новинари, спектакуларни апсења, злоупотреба на сиромашни и многу други, погледнете ја фото галеријата во прилог.