По забележаниот успех на првиот парламентарен форум за Југоисточна Европа на тема енергетска ефикасност (ЕЕ) и клима, кој се одржа во декември 2017 година, во Енергетската заедница во Виена, Отворениот регионален фонд на GIZ за Југоисточна Европа – Енергетска ефикасност (ORF-EE) организира уште еден на 27 ноември во хотелот „Александар палас“ во Скопје.

Форумот ќе се одржи веднаш по парламентарниот пленум на Енергетската заедница.
Фокусот на годинешниот форум се најдобрите парламентарни практики за енергетска ефикасност во Југоисточна Европа (ЈИЕ) и креирањето политики за намалување на енергетската сиромаштија во регионот. Настанот треба да претставува платформа за размена на знаење и најдобри практики меѓу претставниците на парламентите од ЈИЕ, вклучувајќи ја и Македонија. На настанот ќе присуствуваат претставници од парламентите, односните министерствата и организациите од граѓанското општество – факултети за политички студии од сите шест земји од ЈИЕ.

Настанот ќе го отворат Хари Локвенец, претседавач на Комисијата за одбрана и член на Комисијата за економија во Македонија, и Давид Оберхубер, директор на GIZ за Македонија и Косово. По презентацијата за енергетска сиромаштија во ЈИЕ на хрватската експертка, Славица Робиќ, ќе следуваат неколку презентации, меѓу другите и тематска дискусија за релевантните практики и искуства во секторот на албанскиот парламент, со осврт на законите во областа на ЕЕ, која ќе ја води Едуард Шалси, претседавач на Комисијата за производни дејности, трговија и животна средина на Албанија.

Партиципативниот пристап во подготовката на новиот закон за ЕЕ во Косово ќе го претстави Сала Бериша-Шала, претседавач на Комисијата за економски развој, инфраструктура, трговија, индустрија и регионален развој на Косово.

Презентација за организацијата и спроведувањето консултативни парламентарни седници како партиципативен демократски инструмент во црногорскиот парламент, каде што спроведувањето на односните политики во секторот за ЕЕ во минатите години беше поддржан од ORF-EE. Претставниците од црногорскиот парламент ќе имаат можност да ја објаснат ефективноста на инструментот во следењето на имплементацијата на политиката за ЕЕ во нивната земја, како и во подобрувањето на секторските политики.

Форумот ќе заврши со презентацијата од договорните страни на Енергетската заедница за Западен Балкан за спроведувањето на политиката за ЕЕ со препораки за дефинирање остварлива улога на парламентите од ЈИЕ.

Во последните години, со поддршката на ORF-EE, спроведени се неколку дополнителни активности во насока на зајакнување на капацитетите на парламентарците од ЈИЕ и во насока на градење политичка волја за реформи во секторот. Некои од нив, само во последната година, вклучуваат студиско патување на парламентарците од регионот во германскиот парламент во Берлин, вклучувајќи го и EUREF-Campus и неколку експертски тела што работат во областа на ЕЕ и климатска заштита, како и голем број активности во парламентите на партнерските земји од ЈИЕ.

Форумот се организира како дел од иницијативата за јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во ЈИЕ (ИЈД), која ја реализира Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), преку регионалниот проект ORF-EE.
ORF-EE го финансира германското сојузно Министерство за економска соработка и развој (BMZ).

извор: Makfax