Во овие привилегии граѓаните на Туркменистан уживаа уште од 1993 година. Секој поединец досега имаше право на 35 киловати струја и 50 метри кубни гас месечно, како и на 250 литри вода дневно. До 2014 година сопствениците на автомобили добиваа по 120 литри бесплатен бензин месечно.