Исто така, потребни се и неквалификувани работници за работа во индустрија, чистачи, хигиеничари, а од стручните занимања барани се електроинсталери.

Според податоците на статистичкиот завод, стапката на невработеност во оваа земја моментално е 12 отсто и е во благ пад.

Минималната плата во Словенија изнесува 784 евра, што значи дека е најмалата цифра која може да се заработи на било која работа.