-Дечко, не ме гледај така, моето срце му припаѓа на друг! -Нема врска, имаш ти и други органи!