Количките и корпите за производи во супермаркетите се извор на вируси и бактерии, така што и преку нив може да се пренесува коронавирусот. Затоа е задолжителна нивната дезинфекција.

Добро е и граѓаните сами да се заштитат со носење на заштитни ракавици, а се препорачува да се дезинфицираат со антибактериски марамчиња и купените производи.