Поречието малку заживеа со преминот Јасен, се отворија рибници, мотели и многу скопјани уживаа во природата покрај езерото Козјак. И не само скопјани. Денес на власта, кога виде дека има движење ѝ текна дека може да ќари од тоа – воведе патарина на Јасен! Ненаситни.