Лидерот на владејачката партија, Никола Груевски посочува дека порано минатите Влади не само што не ги посетувале компаниите, туку ни компаниите не можеле да дојдат во контакт со лица од Владата.

Вицепремиерот Пешевски потенцира дека Владата не само што комуницира директно со граѓаните туку и со компаниите имаат блиска комуникација.

-Работиме одлично со сите комори. Имаме посебни тимови задолжени да ги посетуваат компаниите. Досега во 4 циклуси беа посетени околу 520 компании, разговараме за проблемите во компаниите и индустријата. Важно е дека како резултат на овие посети имаме донесени над 70 системски решенија кои им помагаат на сите. На над 200 компании им беа решени нивните проблеми. Сега во 5-ти циклус на посети посетивме околу 120 компании. Во секој циклус ги посетуваме и коморите, тие поднесуваат барање. Одиме по цела територија, во компании од различни сектори и големина за да дојдеме до најдобри решенија, рече Пешевски.

Во моментов се разгледуваат 200 барања за кои има мултиресорски тимови кои ги анализираат предлозите.