Дедето ја прашало мајка си:
– Мамо, мамо, зошто баба чита книга што се вика Библија”?
– Се подготвува, сине, за приемен!