Дете се вратило од училиште и рекло на мајка си:
– Мамо, мамо, денска учителката ме искара за нешто кое воопшто не сум го направил!
– Види ја ти неа! Кажи сине за што те искара?
– За домашната!