Во поплавата фолк обиди на патот до ѕвездите ја гледаме и Вале Гулабица и нејзиниот партнер кој, во овој спот, е дебело маскиран за да не го познаат комшиите но, се труди да врши работа.

И кафе прави за Вале Гулабица која му го удрила меракот и така, возбудена, тргна во акција но…