Мало еленче кое најверојатно се спуштило од планината Галичица, решило да се освежи од летните горештини во водите на Охридското езеро кај Свети Наум.