Загадувањето вечерва повторно е на аларматно ниво. Мапата на airvisual.com покажува дека од Африка до Скандинавија, Иран до Велика Британија, гори во Каиро во Африка, пак во Косово, Тбилиси и Багдад во Ирак.

Ветровите загадувањето го носат најмногу кон Црна Гора вечерва, покажува мапара на airvisual.com

Гори Северна Африка, Косово

Гори во Багдад, Ирак и во Косово

Косово е серизоен загадувач според airvisual.com

Извор: airvisual.com