Верверичка


Животинче сум мало
по гранки весело рипам
бујно опавче имам
и верверичка се викам.


Палаво сум, но мило
собирам лешници на кило,
весело сум како чигра
секогаш спремно за игра.

А, кога ќе падне првиот снег
јас безгрижно јурам на санка
затоа што со мене
секогаш е Комерцијалната банка.