Ќе бидам МНОГУ етнички и политички некоректна: може да се урла кога Македонец ќе убие Македонец или Албанец, но кога сторителот/сторителите се Албанци, владее или амнестија или тотален МОЛК!
Нема правда, нема мир!