Ѕвони телефонот утрото и се слуша гласот на рецепционерот: – Извинете, вие нарачавте будење во 7:30? – Да. – Па што не станеш, веќе е 11 часот.