Секој бугарски државјанин до 40 години, на негово барање и под услов да ги исполнува законските услови, може да служи во вооружените сили, во период до 6 месеци. Ова е можно со измените и дополнувањата на Законот за вооружените сили на Република Бугарија , усвоени денеска на второ читање во бугарското собрание.

Измените создаваат можност за доброволна служба во армијата. Ова ќе се направи со склучување на договор кој обезбедува плата, здравствено и социјално осигурување. Зголемувањето на бројот на бугарски граѓани со воена обука ќе ја подобри можноста за надополнување на вооружените сили. Исто така се очекува регрутната служба да го зголеми интересот и посветеноста на бугарските граѓани за нивна подготовка за одбрана на татковината, пишува БГНЕС.

Измените во законот им овозможуваат на работодавачите да го задржат својот персонал преку обезбедување на неплатено отсуство на вработените и да им дозволат да ја завршат службата.

Измените, исто така, овозможуваат проширување на образованието на учениците од нивоата на средно образование, како стекнување вештини поврзани со одбраната, како и стекнување знаење за мисиите и задачите на вооружените сили.

Со измените се дава статут и оперативна независност на Централниот воен округ како независно правно лице, што ќе придонесе за поцелосно спроведување на неговите функции и задачи поврзани со спроведувањето на одредбите на законот.

Другата важна промена е поврзана со Законот за воени инвалиди и воени жртви, со кој се додава категоријата „кадет“. Забележано е дека во текот на нивната обука, питомците може да добијат повреди или болести што може да доведат до состојба на попреченост, но поради недостаток на категоријата „кадет“ во Законот за воени инвалиди и воени жртви, досега тие не спаѓаа во оваа категорија. Со предложените измени и дополнувања на овој закон, Министерството за одбрана испраќа јасна порака за еднаков третман и заштита на сите категории на војници.

извор: Makfax