“Боки – педерот, Боки – педерот!” .Еднаш излегол Боки да прошета со неговото огромно куче и децата пак му викале… Се завртил Боки и со женски глас викнал: “Џеки, држи ги!…” – Ав, ав, залајал Џеки, со женски глас.