Босна и Херцеговина се уште не е подготвена сама да ја креира својата иднина и затоа се уште е потребно меѓународно присуство во неа, оценува Меѓународната кризна група (МКГ) во најновиот извештај. Според МКГ, во иднина, централна улога во БиХ би требало да игра ЕУ и нејзини претставник би требало да го земени високиот претставник на меѓународната заедница.