-Колегите ми аплаудираа после првата операција, па морав нешто да изведам и на бис.