Услуга ќе се користи во текот на летниот распуст во период од седум дена во некои од летните туристички центри. За користење на бесплатен одмор и рекреација потребно е да се поднесе барање до нашиот центар и тоа најкасно до понеделник истакна Имери.

По објавниот повик и кога ќе заврши рокот за пријавување сите лица кои ќе бидат добитници ќе бидат на време информирани од Општинскиот Центар за социјални работи во Кичево.