„Војна на ѕвездите“ ни ги откри џедаите, меѓутоа во 21 век тие веќе не се во мода. Ги заменија џедајките, односно дамите џедаи. 

Не да се вешти и не да ракуваат со мач, туку и Јода би им позавидел! Еве за што зборуваме, погледнете: