Градската власт претстави стратешки план според кој автобусите паркирани пред знаменитостите би плаќале паричен надомест, а онаму каде што тоа е веќе воведено, би се покачил износот.

Во план е и покачување на висината на надоместокот за туристички престој во хотелите и хостелите, додека сопствениците на апартмани би можеле да плаќаат посебен данок, односно нивните станови би се воделе како туристички објекти.

Главниот град на Каталонија се соочува со преголем број на туристи.

„Барселона преку паричен надомест сака подобро да го искористи туризмот”, рече Агусти Колом од градската управа на претставувањето на планот кој би можел да заживее оваа година.