-Со оглед дека законот предвиде три фази на трансформација, првата фаза веднаш по донесување на законот на почетокот 2015 година, втората фаза на крај на 2015 година и третата фаза во септември 2016 година, до сега е транформиран работен однос на 3 455 вработени, односно на две третини, но вкупната бројка на трансформирани работни места е 5 146. Што значи 5 146 луѓе, семејства добија сигурност, добија стабилност со трансформација на нивниот работен однос, рече Арсовска- Томовска.