Оваа Влада е морбидна. Не знам што друго да кажам кога 40 сограѓани не напуштија во еден ден. Ваква отуѓеност на елитата од маките на сопствените граѓани не може да се опише со зборови. Имаа месеци да се подготват. Имаа можност да прогласат карантин. Не знам. Не разбирам.