Поради итноста и важноста на нашиот проблем Ви се обраќаме, доколку сте во можност да ни излезете во пресрет и да ни помогнете во собирањето финансиски средства, потребни за операција на нашето петмесечно бебенце, кое има сериозно оштетување на срцето. Неговата состојба е критична и мора итно да се оперира во Детската кардиолошка болница во Софија, Бугарија, бидејќи во нашата земја не се вршат вакви операции. За таа цел ни се потребни финансиски средства кои не сме во можност да ги обезбедиме, бидејќи и двајцата сме невработени. ВЕ МОЛИМЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ да го спасиме животот на нашето мало синче АНГЕЛ КОСТОВСКИ

ОДНАПРЕД ВИ БЛАГОДАРИМЕ!
Билјана и Димче Костовски

денарска жиро – сметка:
500800012670709
СТОПАНСКА БАНКА А.Д-БИТОЛА

девизна жиро-сметка:
МК07210501610425477
SWIFT: ТУТНМК22
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

Број за донирање е: 070/143-153