Избравме прецедник на Косово Поле ?

#ГраџанинотСеверџанПрвиФедералист