Мајка и син глушец одат по улица и кога покрај нив прелетува лилјак. Малото глувче изненадено и рекло на мајка си: – Мамо, мамо гледај помина ангел!