Според податоците на Федералните резерви, фабричкото производство во април пораснало за 1,0 отсто по падот од 0,4 отсто во март, додека вкупната индустрија вклучувајќи ги и рудниците и комуналните претпријатија, исто така е зголемено за 1,0 отсто, по ревидираниот раст од 0,4 отсто во претходниот месец. Искористеноста на капацитетите, која мери колкав потенцијал се користи од фабриките, се искачи на 76,7 отсто, на највисоко ниво од август 2015 година, од мартовското ниво од 76,1 отсто.