– Знаеш, оние рипчиња што ги купив, сите до едно ми умреа. – А, им ја менуваше често водата? – Не, па ни таа што им беше не ја испија.