Одбележувањето ќе трае десет работни дена од кои по три ќе бидат посветени на општините и на институциите од дејностите, а два на органите на централната власт.

Дополнителни два дена Агенцијата ќе биде отворена за граѓаните.

Целта на настанот е промоција и афирмирање на основната визија и мисија на Агенцијата за администрација и разграничување на нејзината со надлежноста на Министерството за информатичко општество и администрација.

Посебен фокус ќе биде ставен на промовирањето на новите решенија за пријавување кандидати за вработување, како и на практичните искуства на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен.