Работниците во поранешна Источна Германија во просек заработуваат стотици евра помалку месечно од нивните колеги од западниот дел на земјата, иако според официјалната статистика, поминаа три децении од обединувањето на Германија.

Бруто платите за вработените со полно работно време во западните провинции и Берлин, без посебните плаќања над нормалната плата на вработените, во просек изнесувааt 4.237 евра месечно во третиот квартал од 2021 година. Во пет источногермански провинции, оваа бројка е 3.442 евра.

Партијата на левицата, која исто така побара објавување на податоци, се залагa до 2025 година да се изедначат платите во целата земја, што ќе се случи 35 години по обединувањето на двата дела на Германија, разделени по Втората светска војна.

„Во секоја источна германска провинција луѓето заработуваат помалку отколку во која било западна провинција“, рече лидерот на парламентарната група на Левица Дитмар Барх.

„Разликата во платите е сепак голема, нешто помалку од 900 евра… Еднаква плата за еднаква работа, тоа е она што ќе ги намали оправданите фрустрации“, рече Барч.

Податоците покажуваат значителни разлики, не само меѓу регионите, туку и меѓу секторите, како и меѓу жените и мажите.

Некои експерти посочуваат дека, поради разликата во трошоците за живот, која е помала во Источна Германија, разликата во куповната моќ не е толку голема како што покажуваат разликите во платите.