Ковид пандемијата која веќе 17 месеци дивее во светот втурна околу 100 милиони работници во сиромаштија поради намаленото работно време и губење на добра работа, објавија од Обединетите нации.

„Кризата не е завршена и вработувањето нема да се врати на нивото на пандемијата до 2023 година“, предупредува Меѓународната организација на трудот (МОТ) во својот годишен извештај.

До крајот на 2021 година, светот ќе има нови 75 милиони работни места помалку отколку што би имал доколку не се случеше пандемијата.

Па дури и на крајот на 2022 година, доцнењето нема да се надополни, со 23 милиони работни места помалку отколку што би биле без здравствената криза, која веќе однесе повеќе од 3,5 милиони животи.

„Опоравувањето од ковид-19 не е само здравствен проблем“, рече шефот на МОТ, Гај Рајдер, нагласувајќи дека „ќе треба да се надминат сериозните штети на економиите и општествата“.

„Без напори за создавање пристојни работни места и поддршка на најранливите членови на општеството и закрепнување на најранливите економски области, ефектите од пандемијата може да се траат со години во губење на човечки и економски потенцијал и поголема сиромаштија и нееднаквост“, предвидува Рајдер .

Извештајот на МОТ покажува дека околу 205 милиони луѓе ќе бидат невработени во 2022 година, многу повеќе од 187 милиони во 2019 година.