Александар Лукашенко потпиша декрет кој овозможува пренесување на претседателските овластувања за поголема безбедност во случај на неговата смрт или поради некоја друга причина поради која не би можел да ја извршува својата должност.

“Документот предвидува дека во случај на смрт на шефот на државата од атентат, терористички чин, надворешна агресија или други насилни акции, сите државни органи и нивните службеници постапуваат во согласност со одлуките на Советот за безбедност со кој го раководи премиерот “.

Во исто време, на територијата на земјата веднаш се воведува вонредна состојба или воена ситуација, а Советот за безбедност утврдува листа на мерки за нивно обезбедување.

Исто така, забележува дека “главното прашање ќе биде прашањето за одржување на изборите”.

“Советот за безбедност со учество на губернататор ќе донесе одлука за нивно одржување”, се додава во изјавата.

Указот на претседателот Лукашенко е насочен кон зачувување на независноста и суверенитетот на земјата и стапува на сила од денот на неговото потпишување.