Тоа го покажуваат најновите податоци на Светската здравствена организација.

Покрај тоа што се помалку непријатни од боцкањето со игла, овие вакцини би можеле да бидат поефикасни од инјекциите во запирање на коронавирусот каде што прво влегува во телото и спречување на вирусот да се размножува во нашиот нос и грло, носните вакцини би можеле да бидат подобри во спречувањето на вирусот да се  пренесува од човек на човек.

Повеќето од овие вакцини се во рана или средна фаза на тестирање, така што не е јасно кога и дали ќе бидат подготвени за употреба.