Европската унија наскоро ќе забрани за одгледување на животни во кафези. Одлуката беше поддржана од мнозинството членови на Европскиот парламент, а со потврда на Европската комисија, одлуката стана официјална, пренесува РТЛ.

Годишно 700 милиони животни се чуваат во тесни кафези. Пријателите на животните оваа одлука ја нарекуваат вест на векот. Крави, кокошки, мисирки, свињи – чувањето на домашни животни наскоро завршува.

Сопственикот на најмодерната живинарска фарма во земјата со 255.000 кокошки несилки ја поддржува оваа одлука. Тука се произведуваат 75 милиони јајца годишно.

„Кокошките со овој начин на држење се многу поздрави, тие имаат услови да можат да скокаат од пречка на пречка, да ползат во легло и да бидат слободни низ целиот објект“, вели сопствениците на живинарски фарми.

„Кокошките кога се слободни можат да трчаат и да скокаат секој ден,а со тоа ќе бидат поздрави и во подобра форма и ќе дадат подобри и поздрави јајца“, велат тие..

Агнес, која управува засолниште за домашни животни спасени од одгледување на фарми, најдобро знае какви последици оставаат кафезите. Ги има околу 50-тина и сите имаат тешка приказна – меѓу нив и кравата Милица.

„Таа дури не знаеше како да оди кога дојде. Таа беше држена на синџир 10 години, можеше само да стане и да легне од тој ланец, бидејќи немаше шанси за никакво одење и и требаа два месеци да ги совлада моторните вештини на одење и сè “, рече одговорната на Засолниште за животни „Син крст“ Агнеза Леждедај.

Историската победа против чувањето животни во кафези ја слават 170 европски здруженија за заштита на правата на животните.

Целосна забрана за кафези ширум Европа стапува на сила за 6 години