Неколку големи француски џамии изразија загриженост дека предложената забрана за колење живина без претходно зашеметување на животните на крајот ќе доведе до забрана за халал пилешко, но Министерството за земјоделство смета дека ваквите тврдења се неосновани.

Големите џамии во Париз и Лион изјавија дека се загрижени за „драматичната состојба“ затоа што промената на правилата, практично значи дека од јули колењето живина во согласност со халал практиката „веќе нема да биде дозволено“ во Франција.

Џамиите го проценија ова врз основа на техничките упатства објавени од француското Министерство за земјоделство и храна во ноември минатата година.

Поради новите правила, кои забрануваат колење животни без претходно зашеметување, нема да биде можно да се гарантира почитување на „догматските и основните принципи на халално ритуално колење“, се вели во соопштението на џамијата.

Според упатствата на министерството, „животните мора да бидат поштедени од сите можности за болка, стрес и страдање“ и за време на колење, „губење на свеста и чувствителноста на целата живина по зашеметување и одржување при процесот на крварење до смрт“.

Во документот на Министерството, исто така, се наведува дека одредени кланици можат да бидат изземени од условот за зашеметување на животни пред колење, а Министерството негираше дека вовело забрана за практикување на колење без зашеметување.

„Според наши сознанија, не беше доделена суспензија на ослободувањето по објавувањето на овие упатства“, изјави за EURACTIV.com портпарол на Министерството за земјоделство.

Портпаролот рече дека тие упатства само ја разјаснуваат регулативата објавена во 2011 година, со која се утврдуваат условите кои треба да ги исполнуваат кланиците за да бидат изземени од тие правила.

Балансирање на благосостојбата на животните и верската слобода

По втор пат по неколку месеци оваа тема иницира јавна дебата.

Во декември, Израел ја критикуваше ЕУ по пресудата на Судот на правдата во Луксембург во корист на регулативата на белгискиот регион Фландрија, со која се забранува колење без зашеметување. Израел тврдеше дека тоа спречува слободно практикување на религиозни практики.

Според судската одлука од 17 декември 2020 година, членките на ЕУ можат да одлучат да дозволат исклучоци од забраната за колење без зашеметување, но тие исто така имаат право да ги обврзуваат кланиците да користат повратни зашеметувачки процедури кои не резултираат со смрт на животни.

„Судот изјави дека мерките воведени од Фландрија„ воспоставуваат фер рамнотежа помеѓу важноста на благосостојбата на животните и слободата на еврејските и муслиманските верници да ја практикуваат својата вера“.