Аеродром

Аеродромци ќе ги анкетираат за локација за паркинг за велосипеди

Во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина" спроведуван од Центар за климатски промени - Гевгелија, во соработка со Општина Аеродром, планирано е да се постави паркинг за велосипеди (вело-остров) на една од локациите дадени во анкетата

Со цел одбирање на најдобрата локација за поставување на паркингот за велосипеди, аеродромци може да ја поплнат анкетата следејќи го следниот линк: https://www.surveymonkey.com/r/JGD8H8L.

Поврзани

Најнови вести

Коментари